کرمانشاه - میدان ازادی - کوچه روبه روی اجرایات - شرکت فناوران توکا افزار 

تلفن : 09365360937

تلگرام: sourcebama

ایمیل :